Bezpieczne zakupy | 99% pozytywnych opini | Wsparcie na każdym kroku
VS8-STD-C

VMware vSphere Standard

VS8-STD-C

Wybierz odpowiedni support :
VMware vSphere Standard
4 634,54 zł netto
Całkowity koszt:
4 634,54 złnetto
Opis produktu

Przy zakupie nowych licencji VMware vSphere Standard for CPU® wymagany jest zakup nowej subskrypcji oraz supportu ( SnS )
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji z supportem w dwóch wariantach czasowych. Subskrypcja uprawnia użytkowników do dokonywania aktualizacji oprogramowania VMware vSphere Standard for CPU za pomocą Update oraz Upgrade. Support umożliwia kontakt z departamentem Pomocy Technicznej firmy VMware, celem uzuskania wysokiej jakości wsparcia, świadczonego przez wykwalifikowany zespół. Dostępne są dwa poziomy wsparcia o zróżnicowanym czasie świadczenia usług oraz różnym SLA. Szczegóły na temat wsparcia w ramach pakietu Basic oraz Production znajdują się w na kartach produktu.Oprogramowanie VMware vSphere Standard zostało przygotowane z myślą o firmach, które poszukują niezawodnego rozwiązania do wirtualizacji swoich fizycznych sewerów. Rozwiązanie to jest idealne w miejscach, w których dostępność oraz niezawodność systemów informatycznych jest priorytetem biznesowym. Licencja jest częścią pakietu Standard Acceleration Kit natomiast może zostać dodana do już istniejącego środowiska VMware vSphere i zarządzana z poziomu vCenter Server Standard. Jedna licencja umożliwia objęcie licencją vSphere Standard jednego fizycznego procesora ( CPU ) hosta wirtualizacyjnego.

Funkcjonalności licencji vSphere Standard for CPU

 

vSphere Standard Acceleration Kit

Charakterystyka oprogramowania Wirtualizacja z centralnym zarządzaniem, wysoka dostępność biznesowa, elastyczna skalowalność.
Licencja jest wymagana przy dodawaniu kolejnych hostów ESXi w wersji VMware vSphere Standard
Serwer zarządzający VMware vCenter Server Standard*
Sprzedawany oddzielnie lub w pakciecie vSphere Standard Accelertaion Kit*
Ilość licencji per CPU w pakiecie 6
Maks. ilość CPU/Host -
Typ licencji Licencja wieczysta z prawem do aktualizacji na podstawie aktualnej subskrypcji
Zawiera także wsparcie producenta na podstawie EULA.
  Funkcjonalności 
vSphere ESXi Hypervisor Hypervisor klasy Enterprise typu pierwszego.
Pozwala na uruchomienie wysokowydajnej warstwy wirtualizacyjnej bezpośrednio  na infrastrukturze hosta
vSphere Storage vMotion Umożliwia przenoszenie plików maszyn wirtualnych z jednej lokalizacji przechowywania danych do innej bez zakłócenia dla użytkowników lub utrata usług, na przykład z lokalnego magazynu danych do wspólnego magazynu.
Cross-vSwitch vMotion Interfejs umożliwiający na komunikację zewnętrznych urządzeń lub aplikacji
z podstawową pamięcią masową z wykorzystaniem serwera vCenter.
vSphere vMotion Umożliwia migrację w czasie rzeczywistym, maszyn wirtualnych z jednego hosta ESXi na inny,
w sytuacji kiedy hosty pracują w różnych przełącznikach wirtualnych.
vSphere Fault Tolerance Zapewnia ciągłą dostępność dowolnej aplikacji w przypadku awaria sprzętu bez utraty danych lub przestojów;
dla obciążeń do 4 procesorów wirtualnych
VMware vShield Endpoint™ Zabezpiecznia maszyny wirutalne rozwiązaniami anty-wirusowymi oraz anty-malware,
bez konieczności wykorzystania w tym celu agenta wewnątrz maszyny wirtualnej.
Microsoft virtualization-based security ( VBS ) Umożliwia wirtualizację zewnętrznej pamięć masowej (SAN i NAS) oraz zapewnia obsługę VM, oparte na zasadach zarządzanie pamięcią masową za pośrednictwem vCenter.
VMware Instant Clone Znacząco skraca czas udostępniania gotowych maszyn wirtualnych
co jest szczególnie przydatne w przypadu udostępniania aplikacji VDI
Content Library Zapewnia proste, efektywne oraz scenralizowane zarządzanie szablonami maszyn wirtualnych,
urządzeniami typu appliance, obrazami ISO oraz gotowymi skryptami