Bezpieczne zakupy | 99% pozytywnych opini | Wsparcie na każdym kroku
VS8-ESP-KIT-C

VMware vSphere 8 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)

VS8-ESP-KIT-C

Wybierz odpowiedni support :
VMware vSphere 8 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)
17 538,94 zł netto
Całkowity koszt:
17 538,94 złnetto
Opis produktu

Przy zakupie nowych licencji VMware vSphere Essentials Plus Kit wymagany jest zakup nowej subskrypcji oraz supportu ( SnS )
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji z supportem w dwóch wariantach czasowych. Subskrypcja uprawnia użytkowników do dokonywania aktualizacji oprogramowania VMware vSphere Essentials Kit za pomocą Update oraz Upgrade. Support umożliwia kontakt z departamentem Pomocy Technicznej firmy VMware, celem uzyskania wysokiej jakości wsparcia, świadczonego przez wykwalifikowany zespół. Dostępne są dwa poziomy wsparcia o zróżnicowanym czasie świadczenia usług oraz różnym SLA. Szczegóły na temat usług wsparcia w ramach pakietu Basic oraz Production znajdują się w na kartach produktu.Pakiety licencji VMware Essentials Kit oraz VMware Essentials Plus Kit zostały przygotowane z myślą o małych firmach, które poszukują niezawodnego rozwiązania do wirtualizacji swoich sewerów. Oba rozwiązania zapewniają wirtualizację oraz scentralizowane zarządzanie maksymalnie trzema serwerami. Licencja vSphere Essentials Plus to niezwykły zestaw narzędzi, który ułatwia utrzymanie wysokiej dostępności Twoich aplikacji, usług oraz zapewni ciągłość biznesową na wysokim poziomie. W wersji Plus dostępne są mechanizmy wysokiej dostępności takie jak High-Availability oraz vSphere vMotion. Wynikem jest zawsze dostępne środowisko IT. Wraz z rozwojem firmy i wzrostem zapotrzebowania zasobów IT licencje można rozwijać do wyższych wersji oprogramowania vSphere.

Funkcjonalności VMware vSphere Essentials Plus

 

 

vSphere Essentials Plus Kit

Specyfika oprogramowania Wirtualizacja z centralnym zarządzaniem
Plus wysoka dostępność biznesowa
Serwer zarządzający VMware vCenter Server for Essentials
Maks. ilość hostów ESXi 3
Maks. ilość CPU/Host 2
Maks. ilość VM/Host 1024
Typ licencji Licencja wieczysta z prawem do aktualizacji na podstawie aktualnej subskrypcji
Zawiera także wsparcie producenta na podstawie EULA.
  Funkcjonalności 
vSphere ESXi Hypervisor Hypervisor klasy Enterprise typu pierwszego. Pozwala na uruchomienie
środowiska wirtualnego bezpośrednio na infrastrukturze hosta – instalacja typu bare metal.
vCenter Server for Essentials VMware vCenter Server umożliwia centralne zarządzanie oraz monitorowanie środowiska vSphere.
Zapewnia pełen wgląd w infrastrukturę wirtualną, a przede wszystkim usprawnia procesy zarządzania produkcją.
vSphere VMFS Umożliwia maszynom wirtualnym dostęp do współdzielonych urządzeń pamięci masowej
( Fibre Channel, iSCSI itp. ) Jest to kluczowa technologia dla wykorzystania funkcjonalności, takich jak VMware vSphere Storage vMotion
VMware vSphere vStorage APIs Interfejs umożliwiający na komunikację zewnętrznych urządzeń lub aplikacji
z podstawową pamięcią masową z wykorzystaniem serwera vCenter.
vSphere vMotion Umożliwia migrację maszyn wirtualnych w trybie Live Migration pomiędzy serwerami bez zakłóceń dla użytkowników i utraty usług. Eliminuję potrzeby planowania przestojów aplikacji w celu konserwacji serwera.
vSphere Thin Provisioning Zapewnia dynamiczna alokację współużytkowanej pamięci masowej, umożliwiając organizacjom IT zminiejszenie wydatków na pamięc masową nawet o 50%
vSphere High Availablity Zapewnia automatyczny restart oraz wysoką dostępność
wszystkich zwirtualizowanych aplikacji w przypadku awarii sprzętu lub systemu operacyjnego
vShield Endpoint Zapewnia bezagentową ochronę antywirusową i antymalware w celu zabezpieczenia maszyn wirtualnych ( do wdrożenia vShield Enpoint należy używać oprogramowania NSX dla vSphere 6.2.4. lub nowszego )
vSphere Replication Zapewnia efektywną oraz niskokosztową replikację maszyn wirtualnych