Bezpieczne zakupy | 99% pozytywnych opini | Wsparcie na każdym kroku
VS8-EPL-C

VS8-EPL-C

Wybierz odpowiedni support :
16 709,86 zł netto
Całkowity koszt:
16 709,86 złnetto
Opis produktu

Przy zakupie nowych licencji VMware vSphere Enterprise Plus for CPU wymagany jest zakup nowej subskrypcji oraz supportu ( SnS )
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji z supportem w dwóch wariantach czasowych. Subskrypcja uprawnia użytkowników do dokonywania aktualizacji oprogramowania VMware vSphere Enterprise Plus for CPU za pomocą Update oraz Upgrade. Support umożliwia kontakt z departamentem Pomocy Technicznej firmy VMware, celem uzuskania wysokiej jakości wsparcia, świadczonego przez wykwalifikowany zespół. Dostępne są dwa poziomy wsparcia o zróżnicowanym czasie świadczenia usług oraz różnym SLA. Szczegóły na temat wsparcia w ramach pakietu Basic oraz Production znajdują się w na kartach produktu.Oprogramowanie VMware vSphere Enterprise Plus zostało przygotowane z myślą o firmach, które poszukują niezawodnego rozwiązania do wirtualizacji swoich fizycznych sewerów. Rozwiązanie to jest idealne w miejscach w których dostępność oraz niezawodność systemów informatycznych jest priorytem biznesowym. Licencja jest częścią pakietu vSphere Enterprise Plus Acceleration Kit natomiast może zostać dodana do już istniejącego środowiska VMware vSphere i zarządzana z poziomu vCenter Server Standard. Jedna licencja umożliwia objęcie licencją vSphere Enterprise Plus jednego fizycznego procesora (CPU) hosta wirtualizacyjnego.

Funkcjonalności pakietu Enterprise Plus for CPU

 

vSphere Enterprise Plus

vSphere ESXi Hypervisor™ Hypervisor klasy Enterprise typu pierwszego.
Pozwala na uruchomienie wysokowydajnej warstwy wirtualizacyjnej bezpośrednio na infrastrukturze hosta
Ilość licencji per CPU w pakiecie 1
Maks. ilość CPU/Host 2
Typ licencji Licencja wieczysta z prawem do aktualizacji na podstawie aktualnej subskrypcji
Zawiera także wsparcie producenta na podstawie EULA.
  Funkcjonalności
vCenter Server Standard™ vCenter Server Standard to wersja zawierająca wszystkie dostępne funkcje vCenter Server.
Wersja Standard umożliwia zarządzanie nawet dwoma tysiącami hostów vSphere ESXi
w porównaniu do zaledwie trzema hostami w wersji Essentials.
vSphere ESXi Hypervisor Hypervisor klasy Enterprise typu pierwszego.
Pozwala na uruchomienie wysokowydajnej warstwy wirtualizacyjnej bezpośrednio  na infrastrukturze hosta
vSphere Storage vMotion Umożliwia przenoszenie plików maszyn wirtualnych z jednej lokalizacji przechowywania danych do innej
bez zakłócenia dla użytkowników lub utrata usług, na przykład z lokalnego magazynu danych do
wspólnego magazynu danych.
Cross-vSwitch vMotion Umożliwia migrację w czasie rzeczywistym, maszyn wirtualnych z jednego hosta ESXi na inny,
w sytuacji kiedy hosty pracują w różnych przełącznikach wirtualnych.
vSphere vMotion Umożliwia migrację w czasie rzeczywistym, maszyn wirtualnych z jednego hosta ESXi na inny,
w sytuacji kiedy hosty pracują w różnych przełącznikach wirtualnych.
vSphere Fault Tolerance Zapewnia ciągłą dostępność dowolnej aplikacji w przypadku awaria sprzętu bez utraty danych lub przestojów;
dla obciążeń do 4 procesorów wirtualnych
vSphere Storage DRS™ Umożliwia automatyczne równoważenie obciążenia poprzez weryfikacje rodzaju pamięci masowej. Funkcja określa najlepsze miejsce do przechowywania danych wybranych maszyn wirtualnych.
VM Encryption™ Zapewnia szyfrowanie danych w stanie spoczynku ( data-at-rest encription ) dla danych przechowywanych
na dyskach oraz maszynach wirtualnych
vSphere Distributed Switch™ Zapewnia scentralizowany inreface który umożliwia konfigurowanie, monitorowanie
oraz administrowanie dostępem do sieci maszyn wirutalnych w całym centrum danych.
Host Profiles and vSphere
Auto Deploy™
Funkcja pozwala na przechwycenie ustawień konfiguracji na poziomie hosta i zapisanie ich jako szablonu do konfiguracji innych hostów vSphere. Dodatkowo monitoruje hosty pod kątem zmian konfiguracji i w sposób automatyczny ostrzega administratorów vSphere, jeśli host nie spełnia założonych wymagań
ESXi host Expansion Ta wersja oprogramowania umożliwia rozbudowę środowiska vSphere nawet do 2000 hostów.
Wymagany jest zakup dodatkowych licencji vSphere Enterprise Plus liczonych per procesor fizyczny ( CPU )
hosta wirtualizacyjnego.