Bezpieczne zakupy | 99% pozytywnych opini | Wsparcie na każdym kroku
VS7-ESSL-KIT-C

VS7-ESSL-KIT-C

Wybierz odpowiedni support :
2 259,56 zł netto
Całkowity koszt:
2 259,56 złnetto
Opis produktu

Pakiet VMware vSphere Essentials Kit oferuje bezterminowe licencje. Przy zakupie nowych licencji wymagany jest zakup nowej subskrypcji. 
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji w dwóch wariantach czasowych. Subskrypcja uprawnia użytkowników do dokonywania aktualizacji oprogramowania VMware vSphere Essentials Kit za pomocą Update oraz Upgrade. Rekomendowany jest zakup 3-letniej subskrypcji oprogramowania z uwagi na niższy koszt jego utrzymania w skali kolejnych trzech lat. W przypadku odnowienia subskrypcji oprogramowania, konieczne jest jej przedłużenie przed zakończeniem jej ważności. W innym przypadku subskrypcja pozostanie wyłączona do czasu jej ponownego wznowienia, co może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat przez VMware.

Pakiety licencji VMware Essentials Kit oraz VMware Essentials Plus Kit zostały przygotowane z myślą o małych firmach, które poszukują niezawodnego rozwiązania do wirtualizacji swoich sewerów. Oba rozwiązania zapewniają wirtualizację oraz scentralizowane zarządzanie maksymalnie trzema serwerami. Rozwiązanie działa w oparciu o hiperwizor VMware ESXi™. Jego architektura zapewnia środowisku solidną, sprawdzoną w produkcji oraz wysokowydajną warstwe wirtualizacji która umożliwia współdzielenie sprzętu przez wiele maszyn wirtualnych. Serwerem zarządzającym jest VMware vCenter Server Essentials, który zapewnia scentralizowane zarządzanie i monitorowanie wydajności dla wszystkich wirtualnych maszyn. Z kolei funkcja VMware vSphere VMFS umożliwia współdzielenie pamięci masowej przez hostowane maszyny wirtualne ( Fibre Channel, iSCSI ) co jest kluczowe w przypadku takich funkcjonalności jak VMware vSphere Storage vMotion.