VMware vCenter - platforma do zarządzania środowiskami VMware.


VMware vCenter zapewnia scentralizowaną, skalowalną i rozszerzalną platformę do proaktywnego zarządzania środowiskami VMware. Jako jedne z najbardziej powszechnych, bazujących na tego typu metodach rozwiązań, pozwala na centralne sterowanie i wizualizację na wszystkich poziomach infrastruktury. Administrowanie dotyczy zarówno hostów fizycznych, jak i wirtualnych maszyn. Spośród udostępnionych funkcjonalności warto zwrócić także uwagę także na ujednolicenie i uproszczenie sposobu konfiguracji.

Scentralizowana kontrola możliwa jest z dowolnego miejsca na świecie. vCenter pozwala na logowanie się bez potrzeby wielokrotnego uwierzytelniania. Przypisywanie użytkownikom wyznaczonych ról umożliwia ograniczenie dostępu do ogółu zasobów maszyn wirtualnych oraz tworzenie niestandardowych funkcji.

W zakresie zarządzania rozwiązanie vCenter udostępnia alokację zasobów procesora i pamięci do maszyn wirtualnych uruchomionych na tych samych serwerach fizycznych. Można ją modyfikować w trakcie pracy.

Otwarta architektura pozwala na integrację z innymi urządzeniami i aplikacjami. Obsługa nie sprawia problemów i jest intuicyjna. Monitoring infrastruktury umożliwia szybką reakcję. Dzięki szerokiej ofercie produktów VMware możliwe jest rozszerzenie funkcjonalności o nowe opcje.

Zastosowane w rozwiązaniu najnowsze technologie pozwalają na efektywną i sprawną pracę. Proaktywna optymalizacja zapewnia maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz zastosowanie funkcji w pełni dostosowanych do potrzeb i oczekiwań użytkowników.

vCenter


VMware Fusion