VMware vCenter - akademicka platforma do zarządzania środowiskami VMware.


Dedykowane zastosowaniom akademickim rozbudowane narzędzie vCenter pozwala m.in. na proaktywne administrowanie zasobami. Dzięki bazowaniu na najnowszych rozwiązaniach platforma cechuje się skalowalnością i scentralizowanym zarządzaniem. Wgląd możliwy jest na każdym poziomie infrastruktury. Udostępnione opcje są szczególnie ważne w przypadku placówek edukacyjnych, gdzie zasoby oraz wymagania dynamicznie rosną.

Rozwiązanie vCenter znacznie ujednolica i upraszcza wszelkie konfiguracje, co przekłada się na sprawniejszą pracę i krótszy czas jej wykonywania. Co ważne, kontrolowanie możliwe jest z dowolnego miejsca. Dzięki tej elastyczności, użytkownik nie jest ograniczony niepotrzebnymi barierami. Brak potrzeby wielokrotnego uwierzytelniania również przekłada się na ułatwienie dostępu. Niestandardowe funkcje pozwalają na przypisywanie uprawnień wybranym użytkownikom do konkretnej części zasobów.

Wdrożenie narzędzia oraz jego obsługa przebiegają bardzo intuicyjnie. Otwarta architektura umożliwia współpracę z aplikacjami i urządzeniami. Dzięki proaktywnej optymalizacji zasoby wykorzystywane są w najlepszy sposób, w pełni odpowiadając oczekiwaniom i rzeczywistym potrzebom. Efektywne i sprawne zarządzanie to podstawa instytucji zorientowanych na rozwój i nadążanie za najnowszymi osiągnięciami w zakresie nowych technologii, które pozwalają wyróżnić się na tle konkurencji.

Narzędzie VMware płynnie wpisuje się w działalność szkół oraz uczelni, stanowiąc idealne rozwiązanie systematyzujące codzienną pracę.

Academic vCenter


VMware Fusion